Wybory do rad parafialnych

W związku z wprowadzeniem w naszej diecezji nowego statutu dla parafialnych rad duszpasterskich i rad ekonomicznych, w naszej parafii w czerwcu wybierzemy członków tych rad według zasad podanych w nowym statucie. Dlatego proszę o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszenia z krótkim uzasadnieniem składamy w formie pisemnej u ks. Proboszcza do końca maja.