Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 13.00. Zgłoszenia chrztu należy dokonać przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem chrztu dziecka. Nauki przed sakramentem chrztu św. dla rodziców i chrzestnych w piątki przed I i III niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.
Sakrament Małżeństwa
Winien być zgłoszony na trzy miesiące przed planowanym terminem w kancelarii parafialnej.
Sakrament Bierzmowania
Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Bierzmowanie spełnia rolę świadomego wyznania wiary, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości). Sakrament udzielany jest przez biskupa. Bierzmowany powinien mieć świadka, którym jest praktykujący katolik – wierzący i bierzmowany.
Sakrament Pokuty
W niedziele i w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej.
Sakrament Namaszczenia Chorych
Do chorych udajemy się z wizytą w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00. Zgłoszenia kolejnych osób starszych i chorych, które oczekują naszej wizyty i duchowej posługi przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. W sytuacjach nagłych – codziennie – na każde wezwanie.