Przygotowanie do bierzmowania

listopad 4, 2023

W naszej Parafii zaczęły się przygotowania dla kolejnych ósmych klas przed Sakramentem Bierzmowania. Dzisiaj w sobotę 4 listopada nowy rocznik bierze udział w Dniu Skupienia w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie prowadzi Wspólnota Dom Przymierza a nad wszystkim czuwa Ksiądz Michał Miś z naszej Parafii. W trakcie spotkania tradycyjnie są działania animacyjne, rozmowa, wykład, poczęstunek, świadectwa animatorów ze Wspólnoty Dom Przymierza. Młodzież bierze czynny udział w spotkaniu. Za dostarczone słodkości dziękujemy Marchewkowej Cukierni.